คนชงคือปลายทาง ที่สำคัญที่สุด ก่อนส่งให้คนดื่ม

ค น ช ง คื อ ป ล า ย ท า ง ที่ สำ คั ญที่ สุ ด ก่อนส่งให้คนดื่ม

Iced Long Black, Iced Coffee , Espresso
เหมือนคนทำอาหาร เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ต้องใช้ทักษะเเละความรู้ ในการสกัดช้อตที่ดีที่เหมาะสมกับเมนูต่าง ๆ
การใช้เครื่องราคาครึ่งล้าน หากไม่มีทักษะพื้นฐานไม่เข้าใจการสกัด ก็ย่อมมีรสออกมาไม่ได้เรื่องเเน่นอน รับประกันได้ ล้านเปอร์เซนต์

แต่ในทางกลับกันหากคนชงมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะ มีพื้นฐานเรื่องการสกัดเอสเพรสโซ่ เครื่องราคาหมื่นต้น ๆ ก็ย่อมดื่มได้ดี เพราะเขาปรับเป็น และเข้าใจการทำงาน และรู้ว่าปัญหาอยู่ที่อะไร
* * * * * * * * * * *
ไม่มีใครสามารถบอกปริมาณการใส่ผงกาแฟ บอกระดับบด บอกเวลา บอกปริมาณการสกัด ที่ดีที่ถูกใจคุณที่สุดได้ภายในครั้งเดียว โดยที่คุณไม่ได้บอกอะไรเค้าเลย
เนื่องจากการทำงานของเครื่องแต่ละเครื่องนั้นต่างกัน
การบอกที่ไม่ได้อยู่ที่หน้างานนั้นขณะนั้น ขอให้เข้าใจว่าคือคร่าว ๆ และหากเมื่อชงออกมาเป็นอย่างไร นั้นคนชงจะต้องทำการปรับจูนให้มีรสในแบบที่ตนเองต้องการ โดยการปรับระดับบด หรือ เพิ่ม หรือลด ปริมาณผงกาแฟที่ใช้ หรือเพิ่มลด เวลาในการสกัด
แต่แน่นอนคนชงต้องรู้หลักการของการสกัด espresso ด้วย ว่าทำแบบนี้ผลที่ได้คืออะไร ต้องการแก้รสขม กลิ่นไหม้ ต้องทำอย่างไร มีอะไรมาเกี่ยวข้องที่ทำให้รสขม กลิ่นไหม้ ออกมา
เพราะฉะนั้นการที่คนขายเครื่องชงบอกคุณ นั้นคุณอาจจะใช้งานไม่ได้จริง ตลอดไป อย่างมากก็ได้ในวันที่เค้ามาตั้งให้ผ่านไปวันเดียวทุกอย่างอาจจะต้องปรับใหม่หมด อย่างน้อยก็ระดับบดเเน่นอน
* * * * * * ** * *****************
ต้องรู้หลักและปรับจูนให้เอสเพรสโซ่ของจนเองมีรสได้ตรงตามใจมากที่สุด
ไม่มีใครบอกเลขเบอร์บด หรือระดับการบด ขนาดผงกาแฟที่ถูกบดว่าเท่าไหน ดีที่สุด และเหมาะสมที่สุดให้คุณได้ (เพราะเขาไมไ่ด้ดื่มกาแฟในมือคุณ เเละเข้าอาจจะชอบไม่เหมือนคุณ)
โดยที่เค้าไม่รู้เลยว่าตอนนี้ที่คุณชงอยู่เป็นอย่างไร และมีปัญหาอะไร การแก้ปัญหาของเอสเพรสโซ่นั้นปัญหาเดียว อาจเกิดจากหลายปัญหาและจากหลายสาเหตุ
คนที่จะช่วยคุณได้นั้น จะต้องทราบข้อมูลเเละตัวแปร หลายๆอย่างจากคุณ เช่น สกัดกาแฟออกมาเท่าไหร่ / เวลาเท่าไหร่ / ใส่กาแฟเท่าไหร่�
และสิ่งที่ได้เป็นอย่างไร คุณอยากแก้อะไร
ไม่ใช่บอกปรับเบอร์นี้ เวลาเท่านี้ ใส่เท่านี้ จะเพอร์เฟค ไม่มีทาง ไม่มีใครรู้กาแฟที่อยู่ในมือคุณได้ดีเท่าคุณอีกเเล้ว
หากบอกตัวแปรทั้งหมดให้ทราบเเล้วเขาจะคิดว่าควรทำอย่างไรถึงจะแก้ปัญหาให้กับคุณได้ แต่จะต้องลอง และลอง และลอง จนพอใจ
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
Drip Coffee, Drio Method, Filter Coffee
ทุกอย่างแม้แต่คนคั่วก็จะบอกคุณได้เพียงคร่าว ๆ เพราะการทำงานของเครื่องบด และเครื่องชงเเต่ละเครื่องนั้นต่างกัน แม้จะเป็นยี่ห้อเดียวกันก็ต่างกัน
ยกตัวอย่างตัวแปร ของเครื่องบด คือฟันบดนั้นมีการเสื่อม เเม้จะบดเบอร์เดิม ย่อมไม่เหมือนเดิม เเต่ละบ้านมีการใช้งานต่างกัน
ไม่มีระดับบดไหน เลขไหน ไซส์ไหน ที่เหมาะกับกาแฟทุกชนิด / ทุกระดับการคั่ว / และ ทุ ก วั น ทุ ก เ ว ล า (ถึงเเม้ว่าจะเป็นเมล็ดเดียวกันคั่ววันเดียวกัน ถุงเดียวกัน ก็ตาม) แม้ว่าวันนี้จะดีเเล้ว
ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้มันจะดีเหมือนเดิม คุณจะต้องปรับมันให้มันดีเหมือนเดิม ด้วยตัวเองในทุก ๆ วัน อ ย่ า ค า ด ห วั ง ให้เครื่องชงเเละเครื่องบด ปรับตัวมันเอง ในทุกๆวัน ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้
***************
คนชงคือปลายทางที่สำคัญที่สุด เหมือนคนทำอาหาร เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ต้องใช้ทักษะเเละความรู้ ในการสกัดช้อตที่ดีที่เหมาะสมกับเมนูต่าง ๆ การใช้เครื่องราคาครึ่งล้าน หากไม่มีทักษะพื้นฐานไม่เข้าใจการสกัด ก็ย่อมมีรสออกมาไม่ได้เรื่องเเน่นอน รับประกันได้ ล้านเปอร์เซนต์