Collection: DRIPPER

รวม Dripper อุปกรณ์การชงกาแฟแบบ Pour Over (Drip) แบรนด์ต่าง ๆ ที่ โทโบะ ได้คัดสรร และแนะนำ สำหรับทุกท่านที่กำลังเลือกหา Dripper ในการใช้งาน สำหรับการชงกาแฟที่มีคุณภาพ และมีความสม่ำเสมอในการชงที่ง่ายกว่า 

 

0 products

Sorry, there are no products in this collection