เกี่ยวกับการชง กาแฟดริป # 2 (ลดรสเปรี้ยว)

💦 🍋 T O O A C I D I C (SOUR)

เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ช ง ก า แ ฟ ด ริ ป #2 (ลด รสเปรี้ยว)

รสเปรี้ยวในกาแฟนั้น เราเชื่อว่าเป็นที่ชื่นชอบของเหล่านักดื่มกาแฟ รุ่นใหม่ ๆ และแบบใหม่ ๆ ที่นิยมดื่มกาแฟ Specialty Coffee ผ / Single origin ที่ต้องการความชัดเจนของแหล่งปลูกและที่มาของเมล็ดกาแฟนั้น เพื่อที่จะเสพย์คาเเรคเตอร์ของแหล่งปลูกนั้น ๆ ได้อย่างเต็มที่

เลือกที่จะดื่มกาแฟแบบคั่วอ่อน Light roast เป็นหลัก 

แน่นอนว่าเมื่อเมล็ดกาแฟใด ๆ ก็ตามหากคั่วอ่อน โดยพื้นฐาน ก็จะมีรสเปรี้ยวแน่นอน แต่จะมากน้อย ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ อีกเช่น สายพันธุ์ ดิน อากาศ วิธีการคั่วของโรสเตอร์ เป็นต้น
Lili Dripper

                                          * จากรูป Lili Dripper

🐝
แต่ถึงแม้ว่ารสเปรี้ยวจะเป็นรสที่หลายๆคนชื่นชอบ แต่สำหรับเรา
โทโบะ หากมันมีมากเกินไป และอยู่อย่างโดดเดี่ยว มันก็ทำให้กาแฟในแก้วนั้นๆขาดความบาลานซ์ อยู่เหมือนกัน

เราเลยชอบทื่จะดื่มกาแฟที่ไม่ได้มีแต่รสเปรี้ยวออกมาโดดเด่นชัด อย่างเดียวสักเท่าไหร่ และหลายครั้งอาการที่เปรี้ยวนำ เพียงอย่างเดียวและมักจะพ่วงมากับความเจือจางและไม่มีบอดี้ด้วย เกิดมาจากการชงค่ะ 
🍂สำหรับการชงกาแฟไม่ว่าจะเป็นการชงแบบ Pour Over หรือ อื่น ๆ ในทุกๆแบบ 
ทุกอย่างควบคุมได้ หากเรารู้หลักการและพื้นฐานของการชงกาแฟ หลักการในการชงกาแฟดริป หากเราเข้าใจมันก็สามารถนำไปใช้การการชงแบบอื่นๆด้วยได้ค่ะ

สำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำปัจจัยต่างๆที่ นักดื่มกาแฟที่นิยมชงดื่มที่บ้าน ควรทราบ เกี่ยวกับการลดรสเปรี้ยวในกาแฟที่เราชงออกมา หากดื่มแล้วรู้สึกว่ามันเปรี้ยวมากเกินไปทำให้กาแฟในแก้วนั้นไม่มีความบาลานซ์ และคิดว่าอยากจะลดรสเปรี้ยวลง น่าจะทำให้รสกาแฟดีขึ้น

 

🌱 🌱 🌱
เราแนะนำให้ ลองเล่นกับตัวแปรการชงเหล่านี้ดู หากกาแฟที่เราดื่มและชงออกมานั้น รู้สึกเปรี้ยว มากเกินไป

🍋 1. ล ด D O S E (ลดปริมาณผงกาแฟที่เราใช้)
เพราะหากเราลดปริมาณผงกาแฟที่ใช้ในการชงแต่ละครั้งลง ก็จะช่วยให้น้ำได้มีโอกาสสกัดได้มากขึ้น แต่การลดDose ก็จะทำให้กาแฟในแก้วของเรามีบอดี้น้อยลงไปด้วยค่ะ หากกาแฟที่เราดื่มอยู่นั้นมีบอดี้ที่น้อยมากๆๆอยู่แล้ว การเลือกใช้วิธีนี้ในการลดความเปรี้ยวก็อาจจะไม่เหมาะค่ะ แต่ถ้าหากอยากเลือกวิธีนี้ในการปรับจริง ๆ ก็ให้ลองลดทีละนิด ๆ ค่ะ อาจจะเริ่มจากลดทีละ 1 กรัม


🍋 2. ป รั บ ร ะ ดั บ ก า ร บ ด ใ ห้ ล ะ เ อี ย ด มากขึ้น
เพราะหากผงกาแฟละเอียดมากขึ้นก็จะทำให้มีพื้นที่ผิวสัมผัสของน้ำกับกาแฟที่มากขึ้น จึงช่วยเพิ่มโอกาสในการสกัดได้มากขึ้น และในเวลาจบการชงที่เท่าเดิม จะช่วยให้รสกาแฟในแก้วนั้น ๆ มีรสเปรี้ยวที่น้อยลง เพราะเราสกัดรสอื่น ๆ ในกาแฟออกมาได้มากขึ้นด้วย แต่แนะนำให้ลองปรับละเอียดขึ้นทีละนิด นะคะ เพราะหากมากเกินไป ก็อาจจะทำให้กาแฟเกิดการ Over Extract ได้ (เพราะกาแฟไม่ได้หมายความว่ายิ่งสกัดมากจะยิ่งดี ยิ่งอร่อย) และเมื่อเกิดการ Over Extract ก็อาจจะทำให้รสที่เราไม่ต้องการเช่น ขม ฝาด เฝื่อน ออกมาด้วยเช่นกัน


🍋 3. ล ด ป ริ ม า ณ น้ำ ที่ ใ ช้ B l o o m (Decrease the bloom weight)
สำหรับการชงกาแฟแบบ Pour Over หรือกาแฟดริปนั้น รสเปรี้ยวจะถูกสกัดออกมาก่อนในช่วงแรก ๆ ของการชง การลดปริมาณน้ำที่เทลงไปบนกาแฟในช่วง Bloom นั้นก็จะช่วยให้เราลดรสเปรี้ยวในกาแฟลงได้ค่ะ


🍋 4. เ พิ่ ม อุ ณ ห ภู มิ ข อ ง น้ำ ที่ ใ ช้ ช ง 
เพราะเมล็ดกาแฟแต่ละชนิด จะถูกน้ำเข้าไปดึงสารละลายต่าง ๆ ในกาแฟออกมากได้ ยาก - ง่าย แตกต่างกัน ระดับการคัวของเมล็ดกาแฟก็เช่นกัน ยิ่งคั่วอ่อนกว่า น้ำก็จะไปดึงสารละลายออกมาจากกาแฟได้ยากกว่าการคั่วเข้มกว่า และการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำที่ใช้ชงจะช่วยแก้ปัญหานั้นได้ ค่ะ เพราะหากการชงของเราดึงสารละลายในกาแฟออกมาได้น้อยเกินไป รสชาติกาแฟในแก้วของเราก็จะเปรี้ยวโดดและเจือจางนั้นเอง

🌱โทโบะ คอฟฟี่ แอนด์ โรสเตอร์ / Tobo' Coffee & Roaster
แนะนำนักดื่ม (กาแฟ) ทุกท่าน ที่ชงกาแฟด้วยวิธี Pour Over (Drip) ดื่มทุกๆวันที่บ้านให้ลองนำปัจจัยเหล่านี้ไปปรับใช้กับการชงของตัวเองที่บ้านดูนะคะ ลองปรับที่ละตัวแปร ลองชง และลองชิมเเละจดดูว่าปรับแบบไหนได้ผลอย่างไร ทำบ่อย ๆ ก็จะช่วยให้เราชงได้โดนใจตัวเอง ได้อย่างอัตโนมัติ และง่ายขึ้น ง่ายขึ้น อย่างแน่นอนค่ะ💥สามารถอ่านบทความ ก่อนหน้า
เกี่ยวกับการชง กาแฟดริป # 1 (ลดรสขม) ได้ที่ https://tobocoffee.com/…/เกี่ยวกับการชงกาแฟ-ดริป-pour-over-1