Sann Blend / Blend for Everyday - Medium Plus Roast. (Brazil+Thai)

Sann Blend / Blend for Everyday - Medium Plus Roast. (Brazil+Thai)

Vendor
Tobo' Coffee Roaster
Regular price
275.00 ฿
Sale price
275.00 ฿

คั่วระดับ MEDIUM PLUS
Cup : Roasted Nut . Dark Chocolate . Vanilla . Tobacco
( Very Recommend for DIRTY และ Milk+Ice + Coffee)
.
* Medium Plus จากเราหมายถึง คั่วในระดับที่เข้มกว่า Medium แต่ก็ยังไม่ได้เข้มถึงขนาดระดับ. Medium Dark


- - - - - - - -
* หากต้องการซื้อ 1 kg ขึ้นไป เพื่อได้ราคาพิเศษสำหรับท่าน
กรุณาติดต่อสั่งซื้อทาง
Official Line : @tobocoffee 
( 1 kg / -10% , 3 kg ขึ้นไป / -15% )
- - - - - - - -
.
เมล็ดกาแฟเบลนด์ ระหว่างเมล็ดกาแฟ Brazil และ Thailand
Sann Blemd (ซาน เบลนด์)New Blend from Tobo' Coffee Roaster
เมล็ดกาแฟเบลนด์ ใหม่ ล่าสุดจากพวกเรา โทโบะ
.
เมล็ดกาแฟเบลนด์นี้เราตั้งใจคั่วให้เป็นเมล็ดที่มีสไตล์ของรสชาติค่อนไปทาง Traditional Espresso แต่ยังคงอยู่ในความเข้มที่ไม่ได้ขมไหม้จนไร้สัมผัส ยังคงเป็นความเข้มข้นที่ยังคงสัทผัสได้ถึงรสชาติอื่นๆ เช่น.Nutty . Vanilla . Dark Chocolate
โทโบะ แนะนำอยากให้ทุกท่านได้ดื่ม Sann Blemd (ซาน เบลนด์ )เบลนด์กาแฟตัวใหม่จากพวกเราถึงทุกๆท่านที่ต้องการเมล็ดกาแฟไม่เปรี้ยว
.
คั่วระดับ MEDIUM PLUS 
Cup : Roasted Nut . Dark Chocolate . Vanilla . Tobacco
.
* Medium Plus จากเราหมายถึง คั่วในระดับที่เข้มกว่า Medium แต่ก็ยังไม่ได้เข้มถึงขนาดระดับ. Medium Dark
.
เหมาะสำหรับผู้ดื่มที่ต้องการดื่มกาแฟที่ไม่ได้ชอบความเปรี้ยวในกาแฟ ชอบความเข้มออกขม ของกาแฟแบบดั้งเดิม แต่ไม่ได้ขมไหม้
แนะนำสำหรับชงเสิร์ฟ สำหรับกาแฟเย็น ผสมนม และน้ำแข็ง จะให้คาเเรคเตอร์กาแฟเย็นที่เข้มข้น แบบ.Traditional Coffee
หรือจะชงแบบกาแฟดำ ไม่ใส่นมก็ได้ หากท่านต้องการ
.
ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ ม ล็ ด ก า แ ฟ
Blend : Brazil+ Thailand
Roast Level : Medium Plus
Weight : 250 g
.
Cup : Roasted Nut . Dark Chocolate . Vanilla . Tobacco
.

How to buy / วิธีการชำระค่าเมล็ดกาแฟ